ooo

        Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (numer certyfikatu 588) zgodnie ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

       Zajmuję się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią indywidualną (osób dorosłych) oraz psychoterapią par i małżeństw. Specjalizuję w obszarach m.in chorób psychosomatycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości.Pomagam także osobom doświadczającym kryzysu, trudności w życiu zawodowym i osobistym oraz mającym problemy z emocjami i niską samooceną.

       Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, studia podyplomowe z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Stale poszerzam swoje umiejętności i wiedzę, uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych. Pracuję pod superwizją.

       Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Oddziałach Dziennym Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym znajdujących się przy tej placówce, gdzie prowadziłam konsultacje i poradnictwo psychologiczne, przeprowadzałam badania w zakresie diagnozy psychologicznej, neuropsychologicznej i osobowości. Udzielałam wsparcia i interwencji kryzysowych. Prowadziłam również zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, umiejętności społecznych i psychoedukacje dla osób chorujących psychicznie. Współpracowałam również z Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu zapewniając pomoc psychologiczną podopiecznym placówki.

       Prowadzę własną praktykę kliniczną w Gabinecie Psychologiczno-Terapeutycznym w Kędzierzynie-Koźlu. Współpracuję z Pracownią Psychologiczną i Terapeutyczną SuperEgo w Krapkowicach oraz Pracownią Psychologiczną A-TEST w Kędzierzynie-Koźlu.

       Staram się wspierać i pomagać ludziom w osiąganiu tego czego pragną poprzez odkrywanie wraz z nimi ich własnych możliwości i potencjału w realizacji wyznaczanych celów i zmniejszaniu ich ograniczeń, trudności.

Scroll to Top