ooo

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (numer certyfikatu 588) zgodnie ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Therapies oraz założycielką Centrum Diagnozy i Terapii OdNowa w Kędzierzynie-Koźlu.

       Zajmuję się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję w obszarach m.in chorób psychosomatycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Pomagam także osobom doświadczającym kryzysu, trudności w życiu zawodowym i osobistym oraz mającym problemy z emocjami i niską samooceną.

       Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, studia podyplomowe z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Stale poszerzam swoje umiejętności i wiedzę, uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach naukowych. Pracuję pod stałą superwizją.

       Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Oddziałach Dziennym Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym znajdujących się przy tej placówce, gdzie prowadziłam konsultacje i poradnictwo psychologiczne, przeprowadzałam badania w zakresie diagnozy psychologicznej, neuropsychologicznej i osobowości. Udzielałam wsparcia i interwencji kryzysowych. Prowadziłam również zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, umiejętności społecznych i psychoedukacje dla osób chorujących psychicznie. Współpracowałam również z Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu zapewniając pomoc psychologiczną podopiecznym placówki.

       Pracuję głównie w nurcie terapii CBT. W swojej pracy integruję również podejścia innych nurtów, kiedy jest to wskazane dla postępów terapii, patrząc indywidualnie na każdego pacjenta. Wspieram przy tym pacjentów w lepszym zrozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb oraz tego co nieświadomie utrudnia im funkcjonowanie.

Scroll to Top