ooo

       Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadającym kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi.

       Ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim o specjalności – psychologia kliniczna, a także studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dodatkowo ukończyłam kurs CBT Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży oraz Trening Umiejętności Społecznych.

       Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami, które zdobyłam pracując m.in. jako psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu oraz w przedszkolu Stokrotka w Raciborzu.

       Prowadzę diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci i młodzieży, a także udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

       W codziennej pracy dążę do tego, aby prowadzone przeze mnie działania były rzetelne, a udzielana pomoc profesjonalna. Do podejmowanych czynności podchodzę z pasją i zaangażowaniem. Każdy problem traktuję w sposób indywidualny, zgodnie z etyką zawodu psychologa. W swojej praktyce stwarzam komfortowe warunki i przestrzeń do pracy diagnostyczno- terapeutycznej.

       Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, by jak najlepiej realizować swoją pracę oraz odpowiadać na potrzeby osób korzystających tudzież chcących skorzystać z mojej pomocy.

 

  Udzielam pomocy dzieciom z: 

– Zaburzeniami neurorozwojowymi

– Zaburzeniami z spektrum autyzmu

– Zaburzeniami lękowymi

– Zaburzeniami zachowania

– Deficytami poznawczymi

– Niepełnosprawnością intelektualną

– Zaburzeniami emocjonalnymi

– Mutyzmem wybiórczym

– Zaburzonym poczuciem własnej wartości

– Zaburzonym wizerunkiem własnego ciała

– Brakiem motywacji do pracy

Dodatkowo wspieram rodziców w kształtowaniu kompetencji rodzicielskich, a także udzielam instruktażu do pracy w domu.

 

Scroll to Top