ooo

  • 170- 180zł         Konsultacja indywidualna
  • 170- 180zł         Terapeutyczna indywidualna
  • Terapeutyczna partnerska                                              250zł
  • Terapeutyczna rodzinna                                                  250zł
  • Konsultacja seksuologiczna                                            200zł
  • Terapia seksuologiczna indywidualna                            200zł
  • Terapia seksuologiczna partnerska                                270zł
 
  • Opinia psychologiczna                                                 80-100zł
  • Zaświadczenie                                                                    50zł
  • Badanie Intelektu Skalą Inteligencji Wechslera dla dorosłych od 350zł 
Scroll to Top